Azadegan League
2022-01-28 10:30:00 Khooshe Talaee Sana Saveh 2 - 2 Esteghlal Khozestan
2022-01-28 10:30:00 Pars Jonoubi Jam 1 - 0 Mes krman
2022-01-28 10:30:00 Saipa 3 - 2 Khouneh Be Khouneh
2022-01-28 10:30:00 Shams Azar Qazvin 1 - 2 Qashqai Shiraz
2022-01-28 10:30:00 Kheybar Khorramabad 3 - 1 FC Vista Turbine
2022-01-28 10:30:00 Mes Shahr-e Babak 1 - 1 Shahrdari Astara
2022-01-28 10:30:00 Malavan 3 - 0 Shahin Bushehr
2022-01-28 10:30:00 Mashin Sazi 2 - 2 Arman Gohar Sirjan
2022-01-28 10:30:00 Esteghlal Mollasani 0 - 0 Shahrdari Hamedan