Sheffield United vs Sheffield Wednesday Who you support?
Sheffield United
Sheffield Wednesday