China National Games – Women’s Football

View Season:
Tianjin (w) Hubei (w) Jiangsu (w) Shanghai (w) Liaoning (w) Henan (w) Beijing (w) Hebei (w)
China National Games – Women’s Football Results , China National Games – Women’s Football Fixtures
  • Groups
  • Placing
  • Semifinal
  • Third Place
  • Final
  • 7-8?
  • 5-6 Place