China National Games - U20 Football

View Season:
Jiang shu U20 Zhejiang  U20 Sichuan U20 xinjiang U20 shanghai U20 Liao Ning U20 hubei U20 tianjin U20
China National Games - U20 Football Results , China National Games - U20 Football Fixtures
  • Groups
  • 5-8
  • Semifinal
  • 7-8
  • 5-6
  • Third
  • The final