China National Games – Women’s U18 Football

View Season:
Shanghai (w) U18 Beijing (w) U18 Hubei (w) U18 Hebei (w) U18 Liaoning (w) U18 Jiefangjun (w) U18 Jiangsu (w) U18 Henan (w) U18
China National Games – Women’s U18 Football Results , China National Games – Women’s U18 Football Fixtures
  • Groups
  • Placing
  • Semifinal
  • 7-8
  • 5-6
  • Third Place
  • Final